Vòi phun màn nước Water Screen Nozzle

Vòi phun màn nước, màn hình nước chiếu laser sự kiện, Water Scre