Đài phun nuớc Công Viên Mộc Châu – Sơn La

1.190.000

Đài phun nuớc Công Viên Mộc Châu – Sơn La được thiết kế bể tròn nổi. Với hiệu ứng phun nước 1 vòi phun lớn ở trung tâm, và các vòi tia đơn phun cung vòng cung tuyệt đẹp

Đặt hàng ngay
Đặt mua Đài phun nuớc Công Viên Mộc Châu – Sơn La