Vòi phun Ấn Độ

Hiển thị kết quả duy nhất

Phát An là nhà phân phối cung cấp độc quyền voi phun hãng Aquascape Ấn Độ:  Vòi phun nhạc nước, đài phun nước nghệ thuật :PF-1000 Series Jet Nozzles, PF-1000 Series Jet Nozzles, PF-1201 Series Rotating Nozzles, PF-1300 Series Water Film Nozzles, PF-3400 Series Foam Effect Nozzles, PF-6400 Series Sphere Effect Nozzles, PF-1100 Series Multi Jet Nozzles, PF-1300 Series Water Film Nozzles, vòi phun tạo hình nghệ thuật, vòi phun 1D, vòi phun 2D, vòi phun điều khiển chuyển động theo yêu cầu, vòi phun nhạc nước nghệ thuật…

error: Content is protected !!